Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017 (do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức tối ngày 18- 5, tại Trung tâm Hội nghị FLC - TP Sầm Sơn), được coi là sự kiện quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Thanh Hóa và thu được nhiều thành công. Tại Hội nghị, có 32 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư ...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ