Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Banner dau tu nuoc ngoai
Ngày 14/4, Hiệp hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và Văn phòng Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc đã tổ chức "Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc: Cơ hội cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ từ các hoạt động hội nhập kinh tế của Việt Nam" nhằm giúp các doanh nghiệp của hai nước tìm kiếm cơ hội hợp tác với nhau.
Đầu tư tại địa phương
Thu tuc dau tu
Quảng cáo GIZA
Lienhequangcao