Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đầu tư nước ngoài
Tại Hội nghị gặp mặt các tổ chức phi chính phủ nước ngoài năm 2018 vừa được UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức vào ngày 3/8. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã đề cao vai trò của các các hội, đoàn thể nước ngoài, các doanh nghiệp FDI và các nhà tài trợ nước ngoài tổ chức phi chính phủ…trong nhiều năm qua đã đóng góp tích cực vào thành công chung trong ...
Vụ Pháp chế và Cục Kỹ thuật An toàn và Môi trường (Bộ Công Thương) vừa phối hợp tổ chức hội nghị Phổ biến Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí cho các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp liên quan đến kinh doanh khí chịu sự điều chỉnh của nghị định.
30 Năm FDI
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Trung tâm Xúc tiến
Website về đầu tư
Danh bạ điện thoại