Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Chủ tịch UBND tỉnh QuảngNgãi Trần Ngọc Căng vừa ký văn bản đồng ýchủ trương, để Tổng công ty CP Thương mại xây dựng nghiên cứu, khảo sát và lậpbáo cáo đề xuất Dự án sân Golf, học viện Golf, khách sạn, du lịch và khu đô thịmới tại xã Bình Phước, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ