Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Banner dau tu nuoc ngoai
Theo Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn 2025 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Việt Nam phấn đấu thu hút nhiều dự án FDI vào các lĩnh vực trọng điểm, trong đó riêng lĩnh vực phần cứng điện tử sẽ thu hút 5 tỷ USD trong giai đoạn 2015-2020.
Hotline
Thu tuc dau tu
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung
Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam
Lienhequangcao