Skip Ribbon Commands
Skip to main content
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Banner dau tu nuoc ngoai
Một trong những nhân tố được coi là “điểm nghẽn” gây cản trở đến việc hấp thụ nguồn vốn FDI của Việt Nam, được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá trong nhiều năm, là hạn chế về hệ thống cơ sở hạ tầng thiếu đồng bộ. Để giải quyết vấn đề này, Nhà nước đã có các giải pháp quyết liệt nhằm huy động nguồn vốn từ mọi thành phần kinh tế. Các chính sách ưu ...
Đến hết tháng 9/2014, cả nước có 295 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên 83.626 ha, trong đó diện tích đất công nghiệp có thể cho thuê đạt 55.691ha, chiếm 66% tổng diện tích đất tự nhiên. Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê của các KCN đạt 25.370ha, riêng các KCN đã đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 65%.
Đầu tư nước ngoài
Kêu gọi đầu tư
Thu tuc dau tu
Hỏi đáp
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Bắc
Trung tâm xúc tiến đầu tư miền Trung
Trung tâm xúc tiến đầu tư phía Nam